OBLIGAŢIILE EDITORILOR
Editorului-şef al revistei Confluenţe îi revine responsabilitatea de a decide care anume din articolele trimise spre publicare vor vedea lumina tiparului. El sau ea se va sfătui cu ceilalţi redactori sau evaluatori pentru a lua decizia cea mai bună.
Redactorii evaluează manuscrisele ţinând cont de substanţa ideatică fără să aplice discriminări rasiale, sexuale, de orientare sexuală, religioase, etnice sau politice în ceea ce îi priveşte pe autori.
 
OBLIGAŢIILE REFERENŢILOR
Referenţii îi acordă sprijin redactorului-şef ori de câte ori li se solicită opinia în luarea unei decizii editoriale. De asemenea, lor le revine sarcina să facă sugestii în urma cărora calitatea articolelor să se îmbunătăţească; sugestiile se vor transmite redactorului-şef prin mail.
De la referenţi se aşteaptă obiectivitate şi promptitudine. Referenţii îşi vor exprima opiniile în manieră clară, dublată de argumente pertinente.
Referenţii vor trebui să descopere orice citare echivocă în articole şi să atragă atenţia asupra remedierii ei.
 
OBLIGAŢIILE AUTORILOR
Autorii trebuie să se asigure că studiile lor poartă amprenta originalităţii, iar dacă autorii au recurs la opere semnate de alţii, ei trebuie să facă dovada citării.
Autorilor nu li se permite să publice acelaşi studiu în două sau mai multe reviste.
Asumarea citării altor opere în studiul autorului este obligatorie. Autorii au obligaţia să identifice sursa informaţiei ori de câte ori este cazul în propriile studii.
Facultatea de Litere                  Universitatea din Oradea              Editura Universitatii din Oradea