Toate articolele transmise spre publicare către revista Confluențe sunt supuse unui proces de double blind peer review. Calitatea articolului ce urmează a fi evaluat trebuie să reprezinte singurul argument de care să se ţină cont în demersul selecţiei lucrărilor.
Distribuirea lucrărilor în procesul evaluării lor le revine redactorilor executivi.
Lista completă a evaluatorilor va fi inclusă în fiecare număr al revistei. Redactorul-şef poate suplimenta lista iniţială a referenţilor dacă este cazul.
Facultatea de Litere                  Universitatea din Oradea              Editura Universitatii din Oradea